Konstnärshuset, Stockholm: Stina Stigell & Karin Alsin, 2007


Konstnärligt samarbete är en grannlaga aktivitet. Ofta är det si och så med hur olika element fogats samman och hur processen framskridit. Men i Stina Stigells och Karin Alsins utställning på Konstnärshuset märks inga sådana dissonanser. Istället för att, som ofta är fallet, respektive deltagande konstnär håller sig till en teknik har Stigell och Alsin blandat och givit tämligen friskt. Bägge uttrycker sig både två -och tredimensionellt, och rör sig i en motivvärld som är prosaisk men ändå sällsam. Vardagliga material som blyertspennor, kastruller, stearinljus, wellpappkartonger och tyg kommer till användning när konstnärerna skapar underfundiga mikroinstallationer mitt i rummet. Stina Stigells papplåda med banankartonger i miniatyr torde få de flesta flyttvana stockholmare att dra på smilbanden. Men det som mest överraskar är kanske ändå deras tvådimmensionella verk. Stina Stigells stora målningar har en collageartad karaktär, där hon sätter samman enkla bildfragment ur vardagen med ett måleriskt formspråk som leder tankarna till en slags hemkörd abstrakt expressionism. Karin Alsin presenterar hela serier av små blyertsteckningar, minutiöst väl utförda och med en gåtfull täthet som gör att det är svårt att slita sig från dem. Utställningen är ett ovanligt vällyckat exempel på hur bra det kan gå när två konstnärer tillsammans släpper tyglarna och går på gemensam upptäcksfärd.Anders Olofsson
www.konsten.net