Presentation av mitt konstnärsskap i korthet:

Jag arbetar framförallt med skulpturala installationer,
där jag för det mesta gestaltar delar av mitt eget liv. 
Ofta utgår jag, förutom från tanken och känslan, 
från ordet eller föremål som jag möter i min vardag. 
Idén, formen, materialet, skalan och rummet - ute som inne - 
är alla lika viktiga delar som samspelar och bildar helheten.


tillkomstår 1997-2001