Utbildning

1997-2002   Kungliga Konsthögskolan, KKH,  Stockholm
1994-1997   Hovedskous målarskola; skulptur,  Göteborg
1992-1994   ABF Konstskola, Göteborg


Separatutställningar

2019  Av stunden: Susanne Pettersson Gallery (S.P.G), Stockholm
2017  Element: Susanne Pettersson Gallery (S.P.G), Stockholm
2014  Tidevarv: Susanne Pettersson Gallery (S.P.G), Stockholm
2011  Tonlägen: Susanne Pettersson Gallery (S.P.G), Stockholm
2009   I luften: Susanne Pettersson Gallery (S.P.G), Stockholm
2007   Konstnärshuset, stora galleriet, Stockholm (tillsammans med Stina Stigell)
2007   Galleri Konstepidemin, stora galleriet, Göteborg
2002   Galleri Mejan, Stockholm 


Samlingsutställningar i urval

2011   Supermarket, SKF;Konstnärshuset, Stockholm
2009   Art Copenhagen, S.P.G, Köpenhamn
2002   Fem val; Saltarvet, Fiskebäckskil
2002   Konstakademien, Stockholm -avgångsutställning KKH
2001   Kulturhuset, Stockholm
1998   Reflexion, Svartsjö slott


Offentligt arbete

1999   Bruket, Hälleforsnäs


Övrigt; projekt, tävlingar o dyl.

2007   Skissuppdrag, Statens Konstråd, pedagogikum, Uppsala
2004   Skissförslag, infartsrondellen, Gävle Kommun
2003   Skissförslag, lilla å-promenaden, Örebro kommun
2003   Glasbruksprojekt, Hälleforsnäs


Representerad

Statens konstråd
SAK, Stockholm
Kulturnämndens Konstavdelning, Göteborg


Texter och recensioner

2017   Peter Cornell, konsten.net
2011   Maria Johansson, konsten.net
2009   Peter Cornell, Expressen
2007   Anders Olofsson, konsten.net
2007   Jan Bergman, Kulturtidningen Zenit
2002   Anders Olofsson, konsten.net x 2


Stipendier

2019 Konstnärsnämnden; arbetsstipendium
2019 Konstakademien; Maria och Axel Hammars samt Ulrica Rosencrantz stipendium
2015 Konstakademien; stiftelsen Folke Hellström-Linds stipendium
2010 Konstnärsnämnden; arbetsstipendium
2006 Konstakademien; stiftelsen Folke Hellström-Linds stipendium
2002 BUS (Bildupphovsrätt i Sverige)
2002 Avgångsstipendium KKH
2002 Längmanska Kulturfonden
2001 Gerard Bonniers stipendium
2001 A Th Sandbergs Donationsfond
1996 Eric Ericssons stiftelse