Konstakademien, Stockholm: Konsthögskolans vårutställning, 2002


Ord i bemärkelsen ”berättelse” kan man skönja bakom Karin Alsins minimalistiska installation ”Sommarrummet”. Hon har grävt djupt i barndomens minnen, och funnit de två mest arketypiska detaljer som de flesta av oss förknippar med fenomenet sommar: öppna fönster och en ljus böljande vågrörelse. Alsin hanterar våra minnen på ett varsamt sätt, och bygger sin berättelse i trä och glas på en plats belägen långt borta från det illustrativa.

Anders Olofsson
www.konsten.net

Krusning 2001-02